Подбор

Подбор

Отношенията ни с нашите клиенти, партньори и служители са честни и открити. Същите принципи прилагаме и в процеса ни на подбор - ние отделяме голямо внимание на всяка стъпка от него и очакваме същото и от Вас. Ние търсим хора, които искат да работят пряко с нашите клиенти на позиции Експерт Банкови услуги / Експерт Връзки с клиенти. Всички наши бъдещи служители преминават през един и същ процес на подбор. Тези, които успешно покрият изискванията преминават към подписване на трудов договор и участие в шестмесечен Onboarding процес в международна среда.

За нас е важно да намерим кандидати, които се идентифицират с нас и знаят какво означава да работиш в ПроКредит. Моля разгледайте разделите “За нас”, “Работата при нас” и “Нашият подход към служителите” преди да кандидатствате.

Нашите изисквания:

Етап 1 от нашия процес на подбор
Попълване и изпращане на CV чрез нашата онлайн форма за кандидатстване

Формата за кандидатстване ни дава първи впечатления за Вашия опит и умения. За да направим обективна оценка, всички секции във формата за кандидатстване трябва да бъдат попълнени изчерпателно и ясно. Онлайн формата трябва да бъде попълнена на английски език. Кандидатури изпратени по други канали няма да бъдат разглеждани.

Попълване и изпращане на мотивационно писмо

Мотивационното писмо е много важна част в процеса на кандидатстване. Това е Вашият шанс да ни убедите, че наистина желаете да бъдете част от екипа на ПроКредит.

 • Разкажете ни за себе си и Вашите интереси.
 • Обяснете защо желаете да работите при нас и споделете очакванията си за банката като работодател.
 • Кажете ни какво в ПроКредит Банк и ПроКредит Холдинг привлече интереса Ви.

Мотивационното писмо трябва да бъде написано на английски език. За да можем да оценим правилно кандидатурата Ви е важно да не използвате клишета, да не изпращате образци на мотивационни писма или да копирате текстове от сайтовете на ПроКредит и ПроКредит Холдинг.

Телефонен разговор

След като разгледаме всички кандидатури, служител от отдел Човешки ресурси се свързва с подходящите кандидати, за да проведе 20 минутен разговор.

Този разговор Ви дава възможност да се представите и ни помага да научим повече за образованието, опита и причините да кандидатствате при нас. След успешното преминаване на този етап ще Ви поканим да се явите на Тест по математика и логика.

Етап 2 от нашия процес на подбор
Тест по математика и логика

Математиката и логиката имат важна роля в ежедневната ни дейност. Ето защо е важно да преминете успешно този етап, който се провежда в Централното ни управление в град София. За да опресните знанията си може да се запознаете с Примерните тестове по математика и логика:

Препоръчваме Ви да отделите време за подготовка, тъй като това ще Ви помогне да се справите успешно с този етап.

Групова дискусия

Макар техническите умения да са безспорно необходими, те не са единствен критерий при подбора. По-важно за нас е да изберем хора, чиито лични качества и ангажираност съответстват на нашия начин на работа.

Груповите дискусии ни дават възможност да оценим уменията Ви за работа в екип, способностите Ви за комуникация и възможностите Ви да изразявате и аргументирате мнението си. Този етап представлява дискусии/дебати върху различни теми и се провежда на английски език. Не са необходими специфични познания.

Индивидуален разговор

Индивидуалният разговор ни дава възможност да Ви опознаем по-добре и да обсъдим Вашите и наши очаквания. Това е моментът да зададете и Вашите въпроси. Всички етапи в процеса на подбор от Теста по математика и логика до този, се провеждат в Централното ни управление в град София. Ако пътувате от друг град, разноските Ви за път и нощувка (при необходимост) ще бъдат възстановени от нас.

Двуседмичен семинар

Следващият етап е двуседмичен семинар извън София с кандидатите, които са одобрени след индивидуалния разговор. Целта на семинара е да се запознаете по-добре с ПроКредит като институция, както и ние да научим повече за Вас. Ще имате възможност да участвате в различни дискусии, да дебатирате, да изкажете лично становище и да провокирате начина си на мислене. Този опит ще Ви помогне да решите дали желаете да продължите към ProCredit Onboarding process и да работите дългосрочно в ПроКредит Банк.

При успешно приключване на тези седем стъпки от подбора, кандидатите подписват трудов договор и започват Onboarding процеса.

Етап 3 от нашия процес на подбор
ProCredit Onboarding Process

Въвеждаща фаза

Успешното завършване на процеса на подбор води до предложение за назначение и подписване на трудов договор и начало на въвеждащия Onboarding процес. Той представлява интензивно теоретично и практическо обучение, с продължителност три месеца в учебния център на ПроКредит в Сърбия и три месеца в Централата и клоновата мрежа. В международнa среда, процесът ще предостави възможност на новите служители да разгледат теми свързани с:

 • Банковото дело и финанси;
 • Обществото и околната среда;
 • Бизнес моделът на ПроКредит.

Той разкрива какво означава да работите в ПроКредит предлагайки Ви директен досег с предизвикателствата, които са част от ежедневната работа. Тя е динамична и натоварена, но и много удовлетворителна. Развиват се умения за работа в екип, подготовка на проекти и презентации, разглеждане и обсъждане на идеи и критична оценка на стереотипи. Освен това се налага да се адаптирате към културни и социални различия в непозната среда. Присъствието е задължително през целия период.

Технически параметри:

 • График: Времето е разпределено в теоретични и практически модули, продължаващи общо шест месеца
 • Локация: ПроКредит Onboarding процесът е разделен на две части. Първата част от процеса включва теоретични модули, които ще се проведат в наш учебен център в Сърбия. Втората част представлява практическо обучение в клоновата мрежа на ПроКредит Банк където новите служители ще бъдат обучени и напътствани от колеги с дългогодишен опит. Присъствието по време на шестте месеца е задължително.
 • Начало: Май 2020
 • Настаняване: Настаняването в градовете, където се провеждат теоретичните и практически модули, се поема от банката.
 • Транспорт: Всички разходи за транспорт по време на Процеса също се поемат от банката.
 • Заплащане: Всеки нов служител подписва трудов договор и получава месечна заплата съобразена със структурата на заплатите на ниво група.
 • Език: Програмата се провежда на английски език.